Tento druh fólie si nachádza uplatnenie všade tam, kde je zvýšené riziko vzniku požiaru. Kedže sú plasty horľavé látky s vysokou výhrevnosťou, kvôli požiadavkám protipožiarnej ochrany je ich použitie obmedzené.

Na tieto účely slúžia práve samozhášavé fólie, ktoré vďaka retardérom horenia strácajú svoje vlastnosti horľavých plastov a strácajú funkciu horenia. Po vzplanutí sa fólia sama uhasí, netvoria sa na nej kvapky roztaveného materiálu a minimalizuje sa škodlivý dym.

Čo charakterizuje náš produkt:

  • samozhasnutie v prípade požiaru
  • obmedzenie šírenia ohňa
  • znižuje sa dymovosť
  • ochrana dlhodobých investícií
  • vyššia bezpečnosť v priebehu inštalácie a po jej dokončení
  • pri požiari sa netvoria kvapky, čím sa obmedzuje šírenie ohňa
Menu