Tento druh fólie sa vyrába vyfukovaním taveniny rozvetveného vysokotlakého, nízkohustotného polyethylénu (LDPE), prípadne zmesi PE polymérov a špeciálnych prísad. LDPE fólia sa často uplatňuje pri výrobe viacvrstvových tzv. koextrudovaných fólií ako jedna z vrstiev takto vyrábaných fólií. Svoje využitie si fólie nájdu v rôznych odvetviach priemyslu (stavebníctvo, poľnohospodárstvo) či ako polotovar na výrobu ďalších produktov. Z ekologického hľadiska je fólia 100% recyklovateľná.

Použitie LDPE fólií:

 • polotovar na výrobu ďalších obalov (vreciek, vriec, prírezov, tašiek, výstražných pások a pod.)
 • teplom zmrštiteľné fólie sa používajú na skupinové balenie
 • balenie časopisov, reklamných tlačovín
 • fólie pre osobnú hygienu
 • fólie pre stavebníctvo (parozábrany, fólie pod betón), poľnohospodárstvo
 • výroba lepivých fólii pre ochranu povrchov

Čo charakterizuje náš produkt:

 • priehľadnosť, vysoká chemická odolnosť
 • dobré elektroizolačné vlastnosti
 • tepelná odolnosť -50 °C až +85 °C
 • dokonalá fixácia tovaru
 • ochrana pred prachom, vlhkosťou a mechanickým poškodením
 • nízka priepustnosť vody a vodných pár

Možnosti úprav LDPE fólii:

 • ionizácia fólie pre ďalšiu potlač
 • potlač fólie až 10 farbami
 • perforácia a dierovanie
 • antistatická úprava (zabraňuje nabíjaniu fólie statickou elektrinou)
 • antiblokovacia úprava (zabraňuje zlepovaniu fólie)
 • UV stabilizácia (úprava fólie, ktorá obmedzí rozpad materiálu pod vplyvom UV žiarenia)
 • úprava fólie prídavkom retardénu alebo zhášadla (prísady znižujú horľavosť LDPE fólie)
Menu