Neubližujeme tomu najcennejšiemu a uvedomujeme si, že prírodu treba ochraňovať.

Od roku 2005 disponujeme všetkými potrebnými povoleniami na recykláciu PE fólií a zaradili sme sa tak medzi spoločnosti, ktoré zásadným spôsobom prispievajú k čistému životnému prostrediu.

Sústreďujeme sa prevažne na separovaný zber, ktorý je nutné dotrieďovať a náročnejším spôsobom pripraviť na spracovanie. Odpadové fólie nám dodávajú predovšetkým mestá a obce, ale aj naši obchodní partneri, zaujímajúci sa o životné prostredie.

obrazok

Vďaka moderným technológiám dokážeme mesačne zrecyklovať až 220 ton odpadových fólií.

Technológiu používanú na recykláciu dlhodobo obnovujeme a vylepšujeme, aby sme dosahovali čo najoptimálnejšie výsledky. Investujeme do strojov orientovaných na dokonalé triedenie odpadových plastov, čo umožňuje spracovávať aj horšie vytriedenú odpadovú fóliu. Do prevádzky sme spustili linku optického triedenia, čím sme sa stali jednou z mála firiem na svete, ktorá používa túto vyspelú technológiu na účely triedenia PE fólií.

Základným produktom recyklácie je LDPE regranulát, polotovar pripravený na výrobu nových výrobkov. Regranulát vyrábaný v našom recyklačnom závode, ako aj výrobky vyrábané z neho, patria medzi top kvalitu na slovenskom trhu.

Menu