Čo sú súbory cookies?

Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača alebo mobilu za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies. 

Rozoznávame niekoľko druhov cookies, a to podľa

 • Z časového hľadiska: 
  • dočasné (session cookies) – ukladajú sa iba dočasne a po zatvorení prehliadača sa zo zariadenia používateľa vymažú,
  • trvalé - zostávajú uložené, kým ich nevymažeme alebo kým ich nevymaže náš prehliadač, v závislosti od dátumu vypršania platnosti súboru cookies.
 • Z hľadiska subjektu: 
  • vlastné - cookies vytvoril prevádzkovateľ stránky, ktorú používateľ práve navštívil,
  • tretích subjektov - cookies vytvoril subjekt, ktorý neprevádzkuje webovú stránku, ktorú používateľ práve navštívil.
 • Z hľadiska právneho základu spracúvania osobných údaj:
  • cookies, pre ktoré nie je potrebný súhlas návštevníka stránky  - napríklad nevyhnutné, tzv. technické cookies,
  • cookies, pre ktoré je potrebný súhlas návštevníka stránky - napríklad analytické a reklamné cookies).

Nevyhnutné cookies (technické) sú súbory cookies, bez ktorých by webové stránky Prevádzkovateľa nefungovali správne a ktoré sa automaticky umiestňujú do zariadenia Dotknutej osoby a nemožno ich vypnúť. Tieto súbory cookies neukladajú žiadne osobné identifikačné údaje a nemôžu identifikovať používateľa a sú používané iba za tým účelom, aby sa zaručilo správne zobrazenie webovej stránky.

Funkčné súbory cookies pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu internetových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätných väzieb a ďalšie funkcie tretích strán.

Na webstránke používame nasledovné funkčné cookies:

Name Value Expires
XSRF-TOKEN
eyJpdiI6IjJVMlJRNzdpRkdZYjdlaHdFRHVUQnc9PSIsInZhbHVlIjoiT2wyTHZtUyt3RUtGTktoVTB3Yis4SE5tZ29uV0xYVW9qZHlaRXRzd
FN1K0I1cFZjM3E2Zko0TllcLzFqdWRSeEpuRVYxQ2U1bHhES2NIcDRIQTRjY05RPT0iLCJtYWMiOiJmZmQxYzRhOTIwNDFlMTM2NT
M1MjAxNzc0OWIzMzI0OTM1YThmYmUyM2IzM2Q0NTVlMGQwZjBlNmU2MzAwZjM4In0%3D
Session
laravel_session eyJpdiI6ImJZN0k2TmpCaEJLanJcL25yN29iamNnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImJcL3pBbkFhZ1oyNjJuanJWOWh1YmVOUkkzTHh2Z2JSMk5
SWVRaNituV0pmMnJtUzlCbDI1T2lPUVpuczB2bEZUME1GVDlaeVgwN1R2MHNjVUlXSTJ4dz09IiwibWFjIjoiMDMyNzRiOTMxZTZiYm
QxYTQwNzhiYmJiMzdjOGQzMTlkMWM4MTczYzdhM2U4YzM0MDJjOGQ3NjY3YTgzMThkZCJ9
Session

Google Analytics (analytické cookie): sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitých odchodov, zdroji návštevnosti a pod.
Na webstránke používame nasledovné cookies tretích strán:

Name Value Expires
_gid GA1.2.1423495906.1706691705 1-2 dni
_gat 1 1 den
_ga_QPXE9BFPKL GS1.2.1706704827.3.0.1706704827.0.0.0 1-2 roky
_ga GA1.2.1061959863.1705481602 1-2 roky

Výkonostné cookies sa používajú sa na pochopenie a analýzu kľúčových indexov výkonosti webových stránok, čo pomáha zlepsovať užívateľskú skúsenosť pre zákazníkov. Pri používaní výkonnostných súborov cookies neukladáme žiadne osobné údaje a informácie získané prostredníctvom nich používame len v súhrnnej a anonymizovanej podobe.

Cookie lišta: okno, ktoré sa zobrazí po návšteve webu a vyžaduje, aby ste cookies povolili alebo odmietli.
Ako používame súbory cookies 

Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate. 

Zakázanie súborov cookies 

Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači (prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači, ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
 • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.
 • Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite sa na kontaktné údaje v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookies. Ak máte sťažnosť na to, ako narábame s vašimi údajmi, radi by sme vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu na ochranu údajov).

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, alebo si budete chcieť uplatniť vaše právo, môžete tak urobiť kedykoľvek, a to písomnou formou alebo elektronicky doručením vašej žiadosti na  uvedené kontaktné údaje:
Meno a priezvisko:  Ing. Michaela Baloghová
Tel:  +421 (0) 905 351 458
Mail:  gdpr@mat-obaly.sk 
Doručovacia adresa:   Ligetská 1812/31, 972 51 Handlová

Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

Záverečné ustanovenia 

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných   údajov zverejní na svojich internetových stránkach, o čom vás informuje prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Menu