Kompostovateľné BIO tašky sú ekologicky nezávadné, pretože  prirodzeným spôsobom vstupujú do kolobehu živín v prírode. Podmienkou použitia je prísna separácia bio-odpadu a následné kompostovanie. Bio-kompostovateľné plasty sa nedajú recyklovať.

Menu