Samozhášavé (FLAME RETARDANT) fólie vďaka retardérom horenia strácajú svoje vlastnosti horľavých plastov a strácajú funkciu horenia. Po vzplanutí sa fólia sama uhasí, netvoria sa na nej kvapky roztaveného materiálu a minimalizuje sa škodlivý dym.

Tento druh fólie si nachádza uplatnenie všade tam, kde je zvýšené riziko vzniku požiaru. Vzhľadom na to, že sú plasty charakteristické ako horľavé látky s vysokou výhrevnosťou, kvôli požiadavkám protipožiarnej ochrany je ich použitie obmedzené.

Fólie nájdu uplatnenie v stavebnom priemysle, ale aj ako ochranné fólie na zabezpečenie ochrany strojov a zariadení počas ich rekonštrukcie a opráv, brúsení, zváraní a podobne.      

Špecifikácia :  Zmes LPDE fólie s prídavkom aditíva RF121A, ktoré je vyrobené na báze organickej zlúčeniny brómu (bez difenyléteru) a oxidu antimonitého.

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám smernice EÚ 2002/95 / ES (RoHS) a 2002/95 / ES (WEEE).

Neobsahuje viac ako 0,1% hmotnosti žiadnej látky uverejnenej v Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia 1906/2007 REACH čl. 59 (1).

Menu