Samozhášavé fólie (FLAME RETARDANT) vďaka retardérom horenia strácajú svoje vlastnosti horľavých plastov a strácajú funkciu horenia. Fólie našli uplatnenie ako ochranné fólie na ochranu strojov a zariadení počas ich rekonštrukcie a opráv.      

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám smernice EÚ 2002/95 / ES (RoHS) a 2002/95 / ES (WEEE).

Menu