V našej spoločnosti sa zaujímame aj to tých najmenších. Brány nášho výrobného závodu v Handlovej sú preto otvorené exkurziám, kde majú možnosť vidieť deti celý proces recyklácie plastových odpadov od začiatku až po výroby finálneho výrobku.

 

Názorné uážky výchovnou formou pozitívne ovplyvňujú postoje detí k nutnosti seperácie odpadov v ich rannom veku. Poslaním exkurzie je výchova detí - našej budúcnosti formovaním pozitívneho vzťahu k našej planéte.

Menu