BIO TAŠKY 100% ROZLOŽITEĽNÉ  (vyrobené z kukuričného škrobu)

Bio-kompostovateľné produkty majú (okrem spaľovania) jediný vhodný typ likvidácie – kompostovanie.

Pokiaľ je taška vystavená vlhkému prostrediu s výskytom pôdnych baktérií, začína prirodzený proces biodegradácie. Fólia sa rozpadne a rozloží na látky, ktoré prirodzeným spôsobom vstupujú do kolobehu živín v prírode.

Podmienkou je prísna separácia bio-odpadu, pretože zmiešaním s konvenčnými plastami dochádza k  znehodnoteniu plastového odpadu pre prípadnú recykláciu. Bio-kompostovateľné plasty sa nedajú recyklovať.

Menu